АдминистративниЗа нашите клиенти предлагаме:

✓ Вземане и носене на документи до обект на клиента;
✓ On-line банкиране;
✓ Издаване на актуални състояния, удостоверения за наличие и липса на задължения;
✓ Регистрации, пререгистрации и обявявания в Търговския регистър;
✓ Съдействие и изготвяне на документи за Инспекция по труда;
✓ Регистрация в Комисията за защита на личните данни;
✓ Представителство и изготвяне на документи за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
✓ Изготвяне на договори и други документи.