КЛИЕНТИНаши клиенти са дружества установени на територията на гр. Казанлък и гр. Стара Загора, и развиват дейност в областта на:

✓ Търговия на едро и дребно;
✓ Консултантски услуги;
✓ Застрахователни услуги;
✓ Транспорт;
✓ Хотелиерство и ресторантьорство;
✓ Производство;
✓ Строителство;
✓ Селско стопанство.