Административни услуги

За нашите клиенти предлагаме:

  • Вземане и носене на документи до обект на клиента.
  • On-line банкиране.
  • Издаване на актуални състояния, удостоверения за наличие и липса на задължения.
  • Регистрации, пререгистрации и обявявания в Търговския регистър.
  • Съдействие и изготвяне на документи за Инспекция по труда.
  • Регистрация в Комисията за защита на личните данни.
  • Представителство и изготвяне на документи за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
  • Изготвяне на договори и други документи.
Back to top of page