Екип

Екипът на Бойчев акаунт включва висококвалифицирани специалисти в сферата на счетоводното и данъчното законодателство, трудово и социално-осигурително право. Екипът на счетоводната къща редовно посещава курсове и семинари за повишаване на квалификацията и преквалификация.

Счетоводител
Бойчо Бойчев
Главен счетоводител
Главен счетоводител, основател и управляващ компанията. Притежава над 15 години професионален опит в областта на счетоводството и данъците, изготвяне на финансови отчети. Магистър по счетоводство и одитинг в нефинансовите предприятия. Бакалавър по счетоводство и контрол. Бакалавър по стопански и финансов контрол
Счетоводител
Мария Радева
Оперативен счетоводител
Оперативен счетоводител, с опит в областта на счетоводството и обработка на база данни. Магистър по финансов мениджмънт.
Счетоводител
Йорданка Христова
Оперативен счетоводител
Оперативен счетоводител, с повече от 15 години опит в областта на счетоводството и обработка на база данни, пейрол. Бакалавър по аграрна икономика.
Счетоводител
Деница Василева
Оперативен счетоводител
Оперативен счетоводител, с опит в областта на счетоводството, обработка на база данни и пейрол. Магистър по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия. Бакалавър по счетоводство и контрол.
Счетоводител
Мирена Стойнова
Специалист човешки ресурси
Специалист човешки ресурси, с над 15 години опит в областта на трудовото и социалното законодателство, пейрол. Магистър по финансов мениджмънт. Магистър по счетоводство и одитинг в нефинансовите предприятия.
Back to top of page