Програмни продукти

Бойчев Акаунт е регионален представител на:

Бонев Софт Одитинг ООД – софтуерна компания разработила интегрираната система за управление „Ажур®L”.

АЖУР®L е изградена от няколко взаимосвързани модула, работещи с обща база данни и изцяло интегрирани на аналитично ниво – Финанси и Счетоводство, Управление на продажбите, Управление на доставките, Управление на плащанията, Склад, Каса, Анализи. Всички те могат да бъдат комбинирани и използвани в зависимост от потребностите на компанията.

АЖУР®L се предлага с готови решения за различни видове предприятия и бюджетни организации, което съкращава значително времето, необходимо за внедряване.

Системата се предлага в различни варианти – еднофирмен и многофирмен, с неограничен брой фирми.

Омегасофт ООД – водещата компания в разработването на софтуер за работна заплата – ОМЕКС® 2000.

ОМЕКС® 2000 е съвременна интегрирана програмна система за автоматизация на дейностите на отделите “Работни Заплати” и “Персонал” във всички типове предприятия без значение на формата на собственост и системата на заплащане.

ОМЕКС® 2000 е гъвкава многоезична, многофирмена и многовалутна система, изградена на основата на трислоен модел и съобразена, както с честите промени в трудовото и социалното законодателство в Република България така и с бързото развитие на компютърните технологии.

Реализирана на модулен принцип, ОМЕКС® 2000 включва като основни модули ОМЕКС® 2000 Заплати и ОМЕКС® 2000 Кадри и допълнителните модули Администратор, Експортер, Сделно заплащане, Счетоводен интерфейс, Платежни документи, Хонорари.

ОМЕКС® 2000 работи с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

Back to top of page